Image

DREN ABAZI - SPECIAL GUEST/MUSICIAN

Dren Abazi is a successful singer-songwriter and producer from Kosovo. He is the leader of Zig Zag Orchestra, a contemporary band whose music explores genres like jazz, klezmer, ska, and authentic Balkan sounds. The critically acclaimed album ‘After Party” brought the Abazi and Zig Zag Orchestra into the spotlight, making them one of the most famous and prosperous bands in Albanian music. ‘‘Mes Yjesh’ is their latest album which marked their 10th anniversary in the music scene signifying their prominent achievements and their developments as artists. In this musical collection brings together their best productions through the years. A full repertoire where different genres are interlinked marking the ZigZag Orchestra distinguished and festive sound.

Dren Abazi është një kantautor dhe producent i suksesshëm nga Kosova. Ai është udhëheqësi i Zig Zag Orchestra, një grup bashkëkohor muzika e të cilit eksploron zhanre si xhaz, klezmer, ska dhe tinguj autentikë ballkanikë. Albumi i vlerësuar nga kritikët "After Party" solli Abazin dhe Zig Zag Orchestra në qendër të vëmendjes, duke i bërë ata një nga grupet më të famshëm dhe më të kërkuar në muzikën shqiptare. ‘’ Mes Yjesh’’ është albumi i tyre i fundit i cili shënoi 10 vjetorin e tyre në skenën muzikore duke shenjuar arritjet e tyre të spikatura dhe zhvillimin e tyre si artistë. Në këtë koleksion muzikor bashkohen prodhimet e tyre më të mira ndër vite. Një repertor i plotë ku zhanre të ndryshme janë të ndërlidhura duke shprehur thelbin e profilit të tyre muzikor dhe kapacitetin e tyre si band.

DETAILS