Image

ERVINA HALILI

ERVINA HALILI is a writer and researcher from Prishtina. Her work as a poet has found great reviews in Germany for her book “The Slumber of Octopus” published in Vienna as a wrongful world seeming normal, calm and far from pamphlets and nationalistic views, creating a new possible homeland, coming not from earth but from skies. With her book “Amuletë” she won the yearly prize for poetry in Kosovo, and she has been a residential writer in Vienna Sarajevo, Switzerland, Graz, and Beograd etj. Some of her literary concepts include the state of metaphysics and dreams. Her focus as a researcher relies on social behavior and myths. She is a collector of lost archival materials of the Rilindja publishing house in Kosovo, and she has her own private collection of published materials after the Second World War in Kosovo.

ERVINA HALILI, shkrimtare dhe studiese nga Prishtina. Ajo është cilësuar nga kritika gjermane për librin e saj të fundit “Gjumi i Oktapodit” botuar në Vjenë si një “botë e gabuar" që është tërësisht normale, e qetë dhe larg pamfletëve dhe flamurtarëve, e cila krijon një atdhe të mundshëm, jo nga toka, por nga qielli. Me librin Amuletë është shpërblyer me çmimin vjetor për poezinë në Kosovë dhe ka qenë shkrimtare rezidenciale në Vjenë, Sarajevë, Zvicër, Grac, Beograd etj. Derisa konceptet e saja letrare janë në mes metafizikës dhe ëndrrës, fokusi i studimeve të saja është sjellja kolektive dhe miti. Është koleksionuese e materialeve të humbura arkivore të shtëpisë botuese Rilindja në Kosovë, përderisa ka formaur edhe fondin privat të materialeve të shtypit të pas Luftës së Dytë Botërore në Kosovë.

DETAILS