Image

HANA ZEQA

HANA ZEQA is the founder of Fight or Flight, a slow fashion & fashion technology studio in Prishtina. Fight or Flight develops research-based fashion technology prototype garments & slow fashion everyday wear, aiming to find practical and sustainable solutions through smart textiles, digital textiles, and electronics in garments. She is an MA Costume Design graduate from London College of Fashion, researching Wearable Technology and interactive garments. Hana Zeqa's work with Fight or Flight has been showcased at Ars Electronica, Costumes of 21st Century Exhibition Moscow, Sadlers Wells Theatre, Oxo Tower London, H&M Starting House etc. Hana is also a Costume & Fashion History lecturer.

HANA ZEQA është themeluesja e Fight or Flight, një studio e dedikuar për slow fashion dhe teknologjinë e modës në Prishtinë. Fight or Flight zhvillon kërkime shkencore teknologjike në industinë e modës mbi veshje prototip, veshje të përditshmërisë dhe slow fashion, duke synuar gjetjen e mënyrave praktike dhe të qenësishme mes tekstileve smart, tekstileve digjitale dhe ndërlidhjen e mjeteve elektronike në veshje. Zeqa është e diplomuar për Costume Design në London College of Fashion dhe puna e saj bazohet në mënyrat se si mund të veshim teknologjinë dhe krijimin e veshjeve interaktive. Puna e Hana Zeqës me Fight or Flight është shfaqur në Ars Electronica, Costumes of 21st Century Exhibition Moscow, Sadlers Wells Theatre, Oxo Towe London, H&M Starting House etj. Hana gjithashtu është lektore e Costume & Fashion History.

DETAILS