Image

MERI FILE

Meri File is the director of FIDAPA (Albanian International Federation of Business and Professional Women), a subsidiary based in FIDAPA Rome / Italy. She completed her studies at the University of Fine Arts in Tirana, at the Faculty of Figurative Arts, in the field of Textile-Fashion. Her academic career continues with the qualification at the professional and scientific master level in Monumental Painting. Since 2014 she is part of 43 national exhibitions and shows in Kosovo, Montenegro, France, Italy, Spain, etc. She is also the curator of several socio-cultural themed exhibitions on human psychopathology in art, while using art as a psychophysical cure. She is part of the scientific research team on advanced medical and laboratory anatomy in the field of forensic psychology.

Meri File është drejtore e FIDAPA (International Federation of Business and Professional Albanian Women), filial me qendër FIDAPA Romë/Itali. Ka përfunduar studimet pranë Universitetit të Arteve të Bukura në Tiranë, në Fakultetin e Arteve Figurative, në fushën e Textile-Fashion Mode. Karriera e saj akademike vijon me kualifikime në nivel master profesional dhe shkencor në Pikturë Monumentale. Prej vitit 2014 është pjesë e 43 ekspozitave kombetare dhe ndërkombëtare si në Kosovë, Mal I Zi, Francë, Itali, Spanjë etj. Kuratore e disa ekspozitave me temë social-kulturore mbi psikopatologjinë e njeriut në art, dhe përdorimin e artit si një kurë psikofizike. Tashmë është pjesë e kërkimit shkencor mbi anatominë e avancuar mjekësore dhe laboratorike në fushën e psikologjisë mjeko-ligjore.

DETAILS